Alergie pokarmowe

         Istnieją pewne niejasności związane z interperetacją dostępnych na rynku testów alergicznych, bowiem bardzo często mają one wysokie „wskaźniki trafień”, co  niestety często eliminuje je z diagnostyki.

          Do typowych objawów klinicznych alergii pokarmowej należą: ogólne swędzenie z wtórnym zapaleniem skóry o różnym pochodzeniu i nasileniu, np. wtórne bakteryjne lub grzybicze infekcje skóry i/lub biegunka o różnej konsystencji oraz objętości.

          Najbardziej praktycznym sposobem wykrywania alergii pokarmowych jest testowanie karmy, które należy przeprowadzić w domu. Wiarygodną diagnozę uzyskuje się po prostej obserwacji zachowań psa.

          Za sukces leczenia klinicznego uważa się remisję ww. objawów poprzez eliminację danej karmy/składnika z diety przez okres 6-8 tygodni (objawy kliniczne są eliminowane, jeśli alergen jest nieobecny w diecie wykluczającej). Po uzyskaniu poprawy w celu potwierdzenia alergi pokarmowej, należy sprowokować ponownie reakcję alergiczną poprzez podanie alergizującej karmy przez maksymalnie 14 dni.  Nie potwierdza to jeszcze w 100% alergii ale znacznie nas przybliża do wyjaśnienia jej przyczyn.

          Jeśli do tego w wynikach badań laboratoryjnych miana przeciwciał (dla  np. 15 białek: jaj, wołowimy kukurydzy… itp.) dla grup IgG i / lub IgE są podniesione, to bardzo często jest to błędnie interpretowane jako dowód istniejącej alergii pokarmowej na to białko, co niestety jest błędnym założeniem. W przypadku podwyższonych przeciwciał IgG i / lub IgE oznacza to w rzeczywistości jedynie immunologiczny warunek/podłoże do ewentualnej alergii pokarmowej. W rzeczywistości białka, które są podwyższone przy braku podwyższonych przeciwciał IgG i/lub IgE, same w sobie nie mogą wywoływać żadnego działania alergizującego. Te białka mogą, a nawet powinny być stosowane w diecie eliminacyjnej, ponieważ są niezbędne dla psiego organzimu.

          Prawdą jednak jest, że im dieta psia bogatsza jest w białko i im dłużej jest podawana, tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie ono uczulało, ​​dlatego wszystkie produkty LupoVet mają umiarkowane poziomy białka, wbrew trendowi  zwiększania jego ilości poprzez zwiekszanie ilości mięsa w karmie, co stanowi chętnie wykorzystywany chwyt marketingowy u producentów tradycyjnych karm.

          Interesujące są również wyniki badań w pracy doktorskiej Anji Zmmer (2012), które podsumowuje poniższy cytat:

 „W przedmiotowym  badaniu klinicznym, przeciwciała IgG i IgE dla 16 antygenów paszowych powszechnych w karmie dla psów mierzono przed i po diecie eliminacyjnej u psów o skłonnościach alergicznych.

  W tym celu przeprowadzono dietę eliminacyjną u 19 psów cierpiących na atopowe zapalenie skóry, biorąc pod uwagę ich historią medyczną i objawy kliniczne. Dieta trwała 6-8 tygodni i składała się albo z komercyjnej karmy dla psów opartej na zhydrolizowanym białku, albo z diety zawierającej źródło białka i węglowodanów wcześniej nieznane psu.

 Krew pobierano od pacjentów przed i po diecie, a surowicę badano pod kątem przeciwciał swoistych w karmach dla psów za pomocą ELISA.

 Podczas diety psy były regularnie badane klinicznie i określano wskaźnik nasilenia i nasilenia atopowego zapalenia skóry u psów (CADESI –  Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index). Właściciele, niezależnie oceniali codzienne objawy swędzenia, defekację i inne objawy żołądkowo-jelitowe.

 W toku badań zmierzono iloć swoistych przeciwciał IgE dla wołowiny, wieprzowiny, jagnięciny i mleka krowiego, a także swoiste przeciwciała IgG dla wołowiny, wieprzowiny, jagnięciny, kurczaka oraz indyka.

 Nie można było ustalić istotnej różnicy w wartościach przed i po diecie dla każdego z poszczególnych alergenów, a także dla całkowitych stężeń IgE i IgG wszystkich antygenów (odpowiednio P = 0,55 i P = 0,53). Z 19 psów, które wzięły udział w badaniu, i którym podano dietę eliminacyjną w celu zdiagnozowania nietolerancji pokarmowej, 14 psów wykazało wyraźną poprawę objawów klinicznych podczas diety eliminacyjnej. Z tej grupy nietolerancję na karmę wykazano u siedmiu psów poprzez pogorszenie objawów klinicznych podczas karmienia pierwotną dietą i powtarzaną poprawą po ponownym karmieniu dietą eliminacyjną. Nie można było wykazać znaczących zmian stężeń w surowicy przeciwciał IgG i IgE specyficznych dla paszy przed i po diecie eliminacyjnej trwającej 6-8 tygodni ”. 

  1. Zimmer (2012) „Wskaźniki IgG i IgE swoiste dla paszy przed i po dietach eliminacyjnych u alergicznych psów“ Wydział Weterynarii Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium